Positiespel in 4 teams van 2

Doel

Organisatie

 • een rechthoek verdeeld in twee vakken
 • 8 spelers per organisatie
 • 6 pylonen
 • 8 hesjes in 4 kleuren
 • 2 mannequins
 • voldoende ballen

Inhoud

 • er zijn 4 teams van 2 spelers
 • 1 team verdedigt, de andere 3 teams spelen op balbezit
 • beide vakken moeten door minimaal 1 team dat op balbezit speelt worden bezet
 • als het verdedigende team de bal verovert, openen zij naar het andere vak
 • het team dat balverlies heeft geleden wordt dan verdediger

Coaching

 • 'Beweeg meteen door na inspelen.'
 • 'Speel in met de juiste snelheid.'
 • 'Kijk en denk voor je een bal speelt. Speel zodanig in dat je medespeler meteen de bal kan aannemen.'
 • 'Probeer onder druk de bal in de vrije ruimte te krijgen.'
 • 'Beweeg in de ruimte.'
 • 'Speel de verste man in zodat deze de bal kan laten vallen op de derde man.'

Methodiek

 • veldgrootte aanpassen
 • binnen x-aantal passes moet de bal zijn geopend naar het andere vak
 • de bal moet geopend worden tussen de 2 mannequins (verdedigers moeten de as dichthouden)
Situatie-tekening